Preskočiť na obsah

Kontakt

Región Vranov je občianskym združením, ktoré vzniklo na základe zákona o združovaní občanov koncom roku 2000.

Naše občianske združenie so sídlom v Bratislave, Segnerova ul. 1/B, 841 04, bolo založené s hlavným cieľom  iniciovať ako aj vykonávať kultúrne, spoločenské a iné aktivity, ktorými chceme podporovať a podnecovať rozvoj a ochranu duchovných hodnôt regiónu Vranov nad Topľou, ako aj celkový rozvoj a rast tohto regiónu. V súvislosti s týmto cieľom sa naša činnosť orientuje predovšetkým na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania a zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v spomínanom regióne.

Región Vranov občianske združenie
Segnerova 1/B, 841 04 Bratislava
Reg. MV SR pod č.s. VVS/1-900/90-19066
Tel.: 0903 641 333
IČO/DIČ: 36070734 / 2021975142
Bankové spojenie / číslo účtu: Tatrabanka č.ú.2669080240/1100